Anasayfa Hakkımızda İletişim Sitemap
Radyonik Nedir?

Mars III / Scope 4

.

Bilgisayar destekli Radyonik Sistem: Analiz ve Dengeleme – Elektronik Homeopati – Colour (Renk) Tuning

MARS III / SCOPE 4, bilgisayar destekli Radyonik sistemidir. MARS III, ana ünite ve Scope 4 bilgisayar yazılım programından oluşur.

MARS III / SCOPE 4 Radyonik Sistemi Radyonik Analiz gerçekleştirir.Kişiyi herbiri farklı bir oran ile ifade edilen 14.000 oran için tarar (otomatik veya manuel olarak), bedenin bu frekanslara karşı olan tepkisini kaydedip normal değerlerle karşılaştırır ve dengesizlikleri yani hastalık veya rahatsızlığın ortaya çıkmasına katkıda bulunan tüm unsurları tespit eder. Radyonik analizde amaç tanısal bir terim yardımıyla hastalığı sınıflandırmak değil, kişinin klinik durumuna katkıda bulunan tüm unsurları açığa çıkarmaktır. Bu unsurlar fiziksel bedende yerleşik olabileceği gibi eterik, duygusal veya zihinsel bedende de yerleşik olabilir.

Analiz sürecinde elde edilen bilgilere dayanarak terapist, MARS III / SCOPE 4 Radyonik Sistemi ile bir Radyonik Dengeleme programı oluşturabilir. Dengeleme programı, sorunlu unsurlara karşılık gelen homeopatik ilaç frekanslarının hastaya verilmesiyle gerçekleşir.

MARS III / SCOPE 4 Radyonik Sistemi ile test edilen bir durum için uygun homeopatik kürü Referans Testi ile belirlemek mümkün. Kolaylıkla, uygun gelen homeopatik kürler, nozodlar ve/veya çiçek esansları otomatik olarak tespit edilebilir ve homeopatik potanslar istenildiği gibi değiştirilebilir.

Enerjinin insanların fiziksel, duygusal ve zihinsel süreçlerini yönettiği düşünülmektedir. Enerji tıkanıklığı veya dengesizliği hastalıkların oluşmasına neden olur.Enerjiyle şifa, enerji akışını geri kazandıran veya dengeleyen şifa yöntemleri için kullanılan genel terimdir.

 

Bedenin fiziksel ve biyo-kimyasal sistemlere ek olarak gözle görünmeyen karmaşık bir enerji sisteminden de meydana geldiği inancı üzerine temellendirilmiştir. ıngilizce dilinde çoğunlukla ”Evrensel Yaşam Gücü Enerjisi”, çince’de ”Chi”, Japonca’da ”ki” ve Hindistan’da ”prana” olarak bilinmektedir.

MARS III / SCOPE 4 Radyonik Sistemi içerisindeki Color-Tuning renk-ses modülü sayesinde hastanın tıkalı enerji merkezleri tespit edilir ve ardından 12 renk ve 12 oktav kullanılarak uygulanan renk-ses matriksinden seçilen uygun renk ve seslerle dengelenir.

Color-Tuning, naturapatinin değişik alanlarından gelen bilgi ve deneyimleri bir araya getiren üstün bir renk-ses modülüdür. Bu sistem, çakra teşhisi ve süptil anatomiye mükemmel şekilde uyumludur. MARS III ve Scope 4 Radyonik sistem ile yapılabilenler:

 • Radyonik Analiz
 • Radyonik Dengeleme
 • Referans Testi
 • Elektronik Homeopati
 • Color Tuning

NEDEN MARS III / SCOPE 4?

 • Güvenilirdir. 60 yıllık deneyim ve uzmanlaşma güvenilirliğinin garantisidir.
 • MARS III Radyonik analizinde kullanıma sunulan 14.000’den fazla oran vardır. Bu sayede herhangi ek gerece ihtiyaç olmadan çok geniş kapsamlı evrensel bir uygulama olanağı vardır.
 • MARS III kullanarak, elektronik homeopati ile herhangi bir maddeye ait bilgiyi globül, alkol, manyetik folyo vs gibi tüm taşıyıcılara neredeyse her potansta yüklemek mümkündür.
 • Potanslar istenildiği gibi değiştirilebilir. Zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Mars III, sadece fiziksel değil astral ve zihinsel seviyede de çalışılmasına imkan verir.
 • Zamandan tasarruf edilmesini sağlar.
 • MARS III sadece fiziksel değil astral ve zihinsel seviyede de çalışma imkanı veriri.
Neden Radyonik?
Tarihçe
Mars III / Scope 4
Homeoexpert
Mars III Broşür
Başvuru Kitapları
Haber Bülteni